Earth's daughter

Get to Màquina! plays Màquina!

  • Posted on: 10 August 2013
  • By: admin

To see the effect and impact of Màquina!, one of the most important formations in the development of rock in Spain, we recover the original repertoire of this legendary band. For this milestone was mounted Get to Màquina! which brought Màquina! original member as Jordi Batiste and Emili Baleriola with musicians of other generations, among whom were members of Asimetric and others. An experience that was a hit with audiences and critics. All this happened in the theater of the CCCB of Barcelona during the days of BCNmp7 dedicated to progressive rock of the seventies in Spain.

Get to Màquina! plays Màquina!

  • Posted on: 10 August 2013
  • By: admin

Para ver la vigencia y el impacto de Máquina!, una de las formaciones más importantes en el desarrollo del rock en España, recuperamos su repertorio original. Para este hito se montó la formación Get to Máquina! que reunió a miembro originales de Màquina! como Jordi Batiste y Emili Baleriola con músicos de otras generaciones, entre los que se encontraban miembros de Asimètric y otros. Una experiencia que fue todo un éxito de público y crítica.

Get to Màquina! plays Màquina!

  • Posted on: 10 August 2013
  • By: admin

Per tal de veure la vigència i l’impacte de Màquina!, vam recuperar el repertori original. Per aquesta fita es va muntar la formació Get to Màquina! que va reunir membres originals de la banda com Jordi Batiste i Emili Baleriola amb músics d’altres generacions, entre els que es trobaven membres d’Asimètric i altres. Una experiència que va ser tot un èxit de públic i crítica. Tot això va passar al teatre del CCCB de Barcelona durant les jornades del BCNmp7 dedicades al rock progressiu dels anys setanta a la Península.