rock progresivo

Música Ligerísima, TVE, si els arxius parlessin

  • Posted on: 3 April 2016
  • By: admin

Recentment he vist el capítol 12 de Música Ligerísima, un repàs a la música lleugera a Espanya entre els anys 1968-1978. En aquest capítol es poden veure petits talls musicals de formacions com Om, o a Màquina! improvisant. Al·lucina! A aquests fragments els segueixen altres de Smash, Módulos, Storm, Pau Riba, Música Dispersa, Iceberg, Fusioon, Ia & Batiste ...

Música Ligerísima, TVE, si los archivos hablaran

  • Posted on: 3 April 2016
  • By: admin

Recientemente he visto el capítulo 12 de Música Ligerísima, un repaso a la música ligera en España entre los años 1968-1978. En ese capítulo se pueden ver pequeños cortes musicales de formaciones como Om, o a  Màquina! improvisando. Alucina! A estos fragmentos les siguen otros de Smash, Módulos, Storm, Pau Riba, Música Dispersa, Iceberg, Fusioon, Lone Star, Pan & Regaliz, Ia & Batiste...